Eikanger-Bjørsvik - Marsj 2001b den skakke

Konsert Logen Teater 2011, Trond Korsgård
This video is embedded from this Youtube channel - Eikanger-Bjørsvik Musikklag