Eikanger-Bjørsvik Musikklag - Journey into Freedom (Eric Ball)

Eikanger-Bjørsvik Musikklag, dirigent Ian Porthouse Håkonshallen, Bergen, 25. september 2016
This video is embedded from this Youtube channel - Eikanger-Bjørsvik Musikklag