Renaissance - Flå Musikkorps

Renaissance (Peter Graham) - Flå Musikkorps - Trøndersk Mesterskap 2011. Dirigent: Odd Steinar Mørkved.
This video is embedded from this Youtube channel - Flå Musikkorps